The outcomes of the EU SHOES project will be provided below.

europi

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+