5th Newsletter

October 27, 2017

5th Newsletter – Project progress update.

POBIERANIE

4th Newsletter

May 25, 2017

4th Newsletter – Project progress update.

POBIERANIE

3rd Newsletter

December 2, 2016

3rd Newsletter – Project progress update.

POBIERANIE

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+